Поділ майна подружжя має велику кількість хибних думок і уявлень про даний процес. Зокрема, це стосується поділу доходів і майна, яке належить фізичній особі-підприємцю.

В даній статті ми розглянемо проблемні питання поділу майна, якщо один із подружжя зареєстрований як ФОП.

Відповідно до Сімейного кодексу, все майно яке набуте під час перебування у шлюбі належить подружжю в рівних частинах. Це стосується і майна, яке належить одному з членів подружжя, який зареєстрований, як фізична особі-підприємець.

Але як відомо, з кожного правила є виключення. Зокрема, при поділі майна, яке належить одному з подружжя, іншій стороні потрібно довести, що дане майно було набуте за спільні кошти або спільною працею. Таким чином, майно фізичної особи-підприємця може бути визнане судом спільним сумісним майном, за умови що дане майно підпадає під критерії спільного майна подружжя. Крім того, при поділі майна, суд враховує ряд факторів, а саме: дата придбання майна, джерела походження коштів на придбання майна, мета з якою було придбане майно, тощо. Тільки після дослідження всіх цих факторів, суд може винести рішення про віднесення майна ФОП до спільного сумісного майна подружжя.

Необхідно звернути увагу, що при поділі майна суд враховує, чи використовується дане майно в підприємницькій діяльності ФОП. При визначення розміру часки, яка належить кожному з подружжя, суд враховує, яке значення для діяльності ФОП має дане майно. У випадку, якщо воно використовується фізичною особою-підприємцем для організації своєї підприємницької діяльності та є єдиним джерелом отримання прибутку, суд може визнати право особистої приватної власності на дане майно за одним з членів подружжя при умові виплати грошової компенсації іншому члену подружжя.

Аналогічна ситуація і з доходами. Всі доходи отримані ФОП, у випадку розлучення підлягають поділу між подружжям в рівних частинах, якщо буде доведено, що дані доходи підпадають під критерії спільного сумісного майна.

При поділі доходів ФОП, сторона яка заявляє вимоги про такий поділ, зобов’язана довести наявність доходів в іншої сторони. Крім того, при визначенні розміру доходу, який підлягає поділу, в суд потрібно надати розрахунок, який буде включати в себе чистий розмір прибутку, тобто сума коштів за виключенням податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат які несе ФОП в зв’язку зі своєю діяльністю. Не надавши такі розрахунки, суд в такому разі відмовляє в поділі доходів, посилаючись на необґрунтованість вимог.

Таким чином, поділ майна і доходів подружжя, при умові, що один з них зареєстрований фізичною особою-підприємцем, хоч на перший погляд і є нескладним процесом, але має безліч нюансів та прихованих умов, без дотримання яких одна зі сторін може залишитися без майна, а інша сторона отримати те на що немає права.

Досвід нашої компанії підтверджує, що вірно побудована лінія захисту сімейним адвокатом, завжди захистить інтереси клієнта, є умовою безумовного та неухильного дотримання його законних прав.