Основною умовою призначення пенсії є наявність необхідної кількості стажу. Основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004 року є трудова книжка, після 2004 року стаж рахується на підставі даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Однак, існують випадки, коли при оформленні трудових книжок, чи окремих записів у ній, допускаються певні помилки, які стають приводом для не зарахування Пенсійним фондом всього трудового стажу (до 01.01.2004 року) чи окремого періоду стажу. Такими помилками зокрема є: виправлення у даті прийняття чи звільнення з роботи, виправлення наказу про прийняття чи звільнення з роботи, відсутність печатки після запису про звільнення з роботи, запис про звільнення завірений печаткою з логотипом «УРСР» після 1993 року, чи без ідентифікаційного коду підприємства після 1996 року тощо).

Існують два шляхи вирішення даної проблеми – досудове вирішення спору (отримання довідок про підтвердження стажу роботи) та судовий порядок врегулювання спору (зобов’язати Пенсійний фонд зарахувати стаж роботи).

Розберемо більш детально другий варіант. На жаль, більшість приватних підприємств (малі приватні підприємства, кооперативи тощо), які здійснювали свою діяльність до 01.01.2004 року, на сьогодні є ліквідованими. Окрім того, майже всі такі підприємства після ліквідації не передавали документи до архівних установ, що унеможливлює отримання довідки про підтвердження стажу роботи.

Тому, єдиним варіантом зарахувати спірний період роботи для призначення пенсії є звернення до суду із позовною заявою. Разом із позовною заявою, суду потрібно надати докази, які підтверджують факт того, що отримати підтверджуючі довідки про стаж неможливо. Такими доказами можуть бути довідки з Управління статистики про ліквідацію підприємств, чи довідки з архівних установ про відсутність документів ліквідованих підприємств.

Звертаючись до суду, варто звернути увагу на те, що формальні неточності у документах, за загальним правилом, не можуть бути підставою для органів Пенсійного фонду для обмеження особи у реалізації конституційного права на соціальний захист (такий висновок міститься у постанові Верховного Суду від 30.09.2019 року по справі № 638/18467/15-а).

Формулюючи позовні вимоги слід виходити з того, що Пенсійний фонд повинен компенсувати недоотримані кошти з моменту звернення за оформленням пенсії. Тут необхідно звернути увагу на строк звернення до суду. Відповідно до ч. 2 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк. Даний строк буде відраховуватися від дня отримання офіційного листа Пенсійного фонду з відмовою у зарахуванні певного стажу роботи.

Таким чином, захист прав повинен здійснюватися кваліфікованими спеціалістами, які знають всі нюанси та тонкощі при зверненні до суду. Юридична компанія «Флагман» має велику кількість позитивної судової практики в спорах з Пенсійним фондом. Наші адвокати з пенсійних питань допоможуть Вам відстояти Ваші права та інтереси в суді.