Товариство з обмеженою відповідальністю є найпоширенішою в Україні організаційно-правовою формою юридичних осіб. Насамперед через те, що вони є простими в організації і діяльності, а норми регулюючі їх роботу стали ще більш чіткими з прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон) у 2018 році.

Разом з прийняттям Закону змінився порядок виходу учасників з Товариства. Статтею 24 Закону передбачена можливість для учасника, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, вийти зі складу учасників за заявою у будь-який час. Заява при вихід повинна нотаріально посвідчуватись та подаватись державному реєстратору за місцезнаходження реєстраційної справи Товариства. Після проведення державної реєстрації змін учасників,  товариство протягом одного року повинно виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки, виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника, у вигляді грошових коштів або передачею іншого майна за його згодою.

Проте, якщо частка учасника становить 50 або більше відсотків, то він може вийти з товариства лише за згодою інших учасників. І така ситуація стає проблемною, особливо якщо інші учасники Товариства недоступні і більше не турбуються за долю компанії, або хтось із учасників помер, а його спадкоємець ще отримав право на участь у Товаристві, або взагалі не планує цього робити, через що створюється ряд перешкод.  У такому випадку учасник з часткою 50 або більше відсотків стає заручником ситуації. Він не може отримати дозвіл на вихід від інших учасників.

Однак, учасник товариства може вийти зі складу учасників шляхом відчуження своєї частки на користь інших учасників або третіх осіб. Таке відчуження може бути оплатне або безоплатне, та оформлюватися, наприклад, договором купівлі-продажу частки та актом приймання-передачі корпоративних прав. Для цього необхідно повідомити інших учасників про намір відчужити свою частку, адже першочергове право на придбання частки іншого учасника належить учасникам Товариства, які залишаються у його складі. Таке повідомлення про намір відчуження частки направляється іншим учасникам за останньою відомою адресою місця проживання рекомендованим лист із повідомленням про вручення. І якщо інші учасники не повідомили про намір придбати відчужувану частку, то учасник який прийняв рішення про відчуження своєї частки може продавати її будь-якій третій особі.

Але навіть такий спосіб може бути не є дієвим у будь-якій ситуації. Оскільки може скластися така ситуація, коли учасник, який хоче покинути Товариство, може бути одночасно і керівником юридичної особи, та без необхідної кількості голосів не спроможний покинути цю посаду. У такому випадку «звільнитися» можливо буде виключно за рішенням суду.

ВАЖЛИВО! При виборі будь-якого способу зміни складу учасників Товариства вирішальною умовою може стати те, що учасник внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів. У такому випадку покинути склад учасників неможливо до вирішення цієї проблеми.