Відповідно до змін, які відбулися в законодавстві України, юридичні особи повинні, з 11 липня 2021 до 10 липня 2022 року, розробити та подати структуру власності компанії та в майбутньому щорічно підтверджувати інформацію про кінцевих вигодоодержувачів, навіть у випадку, коли така інформація не змінювалась. Дані відомості подаються державним реєстраторам та нотаріусам, які проводять реєстраційні дії.

Хто такі бенефеціарні власники?

Законодавство визначає два критерії які характеризують фізичну особу «кінцевим бенефіціарним власником», а саме:

1) володіє часткою, що перевищує 25 % статутного капіталу компанії, як самостійно так і через пов'язаних осіб (фізичних або юридичних);

2) здійснює або може здійснювати фактичний вплив на компанію, незалежно від того чи володіє часткою в статутному капіталі.

Кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка лише на папері володіє часткою 25% і більше статутного капіталу, тобто є формальним власником частки в статутному капіталі. Тобто, особа, яка є лише формально (на папері) володіє часткою в компанії, а фактичний вплив на компанію здійснює інша особа, не може визнаватися кінцевим бенефіціаром. В такому випадку, кінцевим бенефіціаром, буде особа, яка дійсно управляє компанією або має вплив на прийняття рішень та діяльність даною юридичною особою.

Якщо учасником юридичної особи є інша юридична особа, або існує ціла зв’язка власників-юридичних осіб то подається інформація про кінцевих власників цілої ланки юридичних осіб. Це правило застосовується навіть в тому випадку, якщо учасником (засновником) є іноземна юридична особа.

Які документи подаються?

1) реєстраційна заява встановленого зразка;

2) структура власності компанії (зразки заповнення можна знайти на сайті Мінфіну);

3) нотаріально посвідчена копія паспорта осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками;

4) якщо засновником в компанії є юридична особа-нерезидент, то необхідно додатково подати виписку або інший документ, який підтверджує реєстрацію даного нерезидента за кордоном.

Реєстраційна заява та структура власності повинна містити наступну інформацію:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові бенефіціара;
 2. Обов’язково необхідно вказати громадянином якої країни бенефіціар;
 3. Серія та номер паспорта;
 4. Дата народження;
 5. Відсоток бенефіціарного володіння;
 6. Місце реєстрації;
 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Яким організаціям можна не подавати інформацію про структуру власності?

 • політичним партіям;
 • профспілкам;
 • творчим об’єднанням;
 • організаціям роботодавців;
 • адвокатським об’єднанням;
 • торгово-промисловим палатам;
 • ОСББ;
 • релігійним організаціям;
 • державним органам;
 • органам місцевого самоврядування;
 • державним і комунальним підприємствам.

А, ось благодійні організації не дивлячись на їх неприбутковий статус, зобов’язані це зробити.

А тепер саме цікаве. Яка відповідальність передбачена за відмову від надання?

У випадку не подання або порушення термінів подання такої інформації встановлена відповідальність у вигляді штрафу від 17 000,00 грн до 51 000,00 грн. Відповідальність встановлена ст. 166-11 КУпАП України.

Дана відповідальність покладається на безпосередньо на керівника підприємства.

Штрафи накладаються Міністерством юстиції України та його органами. У разі виявлення порушень за неподання компанією відомостей про бенефіціара, Міністерство юстиції зобов’язане рекомендаційним листом повідомити керівника про необхідність звернення до Мінюсту стосовно складення протоколу про адміністративне правопорушення та сплати штрафу.

Знаючи бажання наших органів накласти якомога більше штрафів і тим самим поповнити бюджет і вислужиться перед керівництвом, вважаємо що штрафи будуть накладатися відразу.

Висновок.

З огляду на це, рекомендуємо всім юридичним особам, які підпадають під вимоги законодавства, про подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, надати дані відомості до відповідних державних органів до 10 липня 2022 року.

І рекомендуємо не відкладати дану подію на останній день, так як в Україні зареєстровано більше 1 500 000 юридичних осіб, які зобов’язані підтвердити бенефіціарних власників у державному реєстрі.