Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто, торговельні марки є об’єктами промислової власності та відносяться до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (виробників) та продукції, яку вони виробляють.

Функції торгової марки

 • Розпізнавальна. Під нею варто розуміти, що ТМ призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг різних виробників, для розрізнення сервісу підприємств, що є основною їхньою функцією. Завдяки тому, що вони вказують на походження товарів або послуги (не географічне, а, так би мовити, виробниче), на їхню певну якість, рекламують товари та послуги, надаючи споживачам відповідну інформацію про них.
 • Інформативна. Вона тісно пов’язана з розпізнавальною, у поєднанні вони можуть дати вичерпну інформацію як про виробника, так і про товар. Інформація, що міститься в ній, може сприяти зростанню популярності товару чи послуг, а отже – і попиту на нього, а може, навпаки, нести таку інформацію, яка не задовольняє споживача. А зазначені фактори, безумовно, впливають на прибуток виробника.
 • Мовчазний продавець (стимулююча). Ця функція надає можливість заявити про свою якість, переваги, привернути увагу потенційних споживачів дизайном, зображенням, кольором, формою упаковки, що не тільки зацікавить, а ще й запам’ятається. І проінформувати про унікальні властивості та відмінності від інших виробників, що заохочує до вибору саме цієї продукції.
 • Рекламна. Вона дозволяє торговій марці заявити про себе, а споживачу - отримати інформацію про товар, будучи своєрідним рупором для людей.
 • Охоронна. Зумовлюється виключним правом на її використання, що гарантується державою власнику марки. Реєстрація ТМ захищає інтереси виробника, продавця, а також і споживача від недобросовісної конкуренції.

Підсумовуючи дослідження функцій торгового знаку, слід зазначити, що на сьогодні вона являє собою важливий інструмент в реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача.

Види торгових марок:

 • Словесні. Ними можуть бути слова, в тому числі власні імена, сполучення літер, сполучення слів та інше. Графічне виконання словесних позначень може бути здійснено за допомогою звичайного або оригінального шрифту. Наприклад, торгові марки «ROSHEN», «ПРЕЗИДЕНТ», «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР».
 • Зображувальні. До них відносять графічні композиції будь-яких форм на площині: малюнки, символи тощо. Наприклад, зображення корови на упаковці молока «ЛАСУНЯ».
 • Об’ємні. Це можуть бути тримірні фігури або їх композиції. Найпоширенішими об’ємними ТМ є оригінальні упаковки, наприклад, флакони для парфумів або пляшки для спиртних напоїв.
 • Комбіновані. Являють собою комбінацію словесних та зображувальних елементів. Наприклад, ТМ «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ», словесний елемент якої доповнений зображенням перлини.

Зображувальні ТМ часто є результатом образотворчої діяльності, в такому разі таке позначення є одночасно об’єктом авторського права. Ефективно виконувати свою функцію зображувальна торгова марка може за умови її простоти, ергономічності і естетичності. Вона також має легко запам’ятовуватися, бути оригінальною та звертати на себе увагу.

Суб’єктами реєстрації права власності на ТМ є:

 • фізичні особи
 • юридичні особи
 • об’єднання осіб (два і більше заявників)
 • іноземні громадяни.

Використовуючи торгову марку, її володілець може проставляти на позначенні попереджувальне маркування у вигляді латинської літери «R», обведеної колом ®, або поєднання літер «ТМ». Застосування попереджувального маркування поруч із позначенням, що зареєстроване як торговельна марка, інформує споживачів товарів та інших учасників комерційного обороту, інших зацікавлених осіб про наявність правоохоронних документів на цю ТМ, а також застерігає необмежене коло осіб від порушень прав її законного власника.

Юридична компанія Флагман завжди готова реалізувати Ваші плани щодо реєстрації торгової марки.