Реєстрацію торгової марки можна розділити на декілька етапів:

 1. Підготовчий етап
 2. Подання заяви на реєстрацію ТМ
 3. Строки розгляду ТМ
 4. Проходження експертиз
 5. Реєстрація торгової марки в Укрпатентом та видача свідоцтва.

Підготовчий

Для того, щоб зареєструвати ТМ потрібно провести підготовчу роботу, а саме потрібно визначитись з об’єктом реєстрації. Об’єктом ТМ можуть бути зображення, літери, цифри, слова, кольори, власні імена, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для розпізнавання товарів та послуг однієї торгової марки від товарів або послуг іншої торгової марки. Також необхідно підібрати класи, які формуються відповідно до напрямків діяльності та розроблені Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Зображення торгового знака, яке подається при реєстрації, зазначається у формі друкарського відбитка або фотокопії розміром 8 см на 8 см. Якщо буде подаватися об'ємний знак, його фотокопія заявляється у такому вигляді, який надає можливість уявити весь об'єкт в цілому. Додатково подаються зображення всіх необхідних проекцій торгового знака, які надають можливість мати вичерпну уяву про знак. Якщо в якості знака заявляється етикетка, вона подається як зображення знака, при умові, що її розмір не перевищує 14 см на 14 см.

Подання заяви

Заява подається до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), в ній повинні бути зазначені такі відомості:

 • хто заявник (заявники);
 • відомості про знак, який подається;
 • ілюстрацію ТМ;
 • зазначити кількість товарів та послуг, які у свою чергу сформовані у класи відповідно до переліку МКТП;
 • оплатити офіційний збір.

Строки розгляду заяви на реєстрацію ТМ

Щодо строків розгляду заяви їх можна поділити на загальний, розгляд якого триває близько 2 років, та пришвидшений, який розглядається приблизно 7 місяців, але за пришвидшену процедуру потрібно доплатити державне мито.

Проходження експертизи

Експертиза поданої заявки на реєстрацію складається з наступних етапів:

 • фіксування дати подачі заявки;
 • здійснюється експертиза за номінальними показниками;
 • аналіз (експертиза) заявки за змістом, що подається для реєстрації як знаку.

Тобто, Укрпатент отримавши заявку, здійснює аналіз поданих документів. При цьому потрібно розуміти, що для отримання дати її подання потрібно оплатити офіційний платіж в повному обсязі. І тільки після зазначених дій, їй надається дата подання та присвоюється реєстраційний номер. Важливо зазначити, що зареєстрована заява і сплачений збір за її подання, поверненню не підлягають. Саме Рішення щодо фіксації дати подання адресується заявнику протягом місяця від дати отримання заявки.

Рекомендуємо одразу додати документ про сплату державного збору. Це допоможе заощадити час, і встановити юридично дату подачі заяви відповідно до фактичної дати її подання.

Під час проведення формальної (номінальної) експертизи перевіряється:

 • сама заява;
 • дані стосовно ПІБ заявника, а також його контакти;
 • позначення знака, що подається на реєстрацію;
 • товари та послуги, визначенні за класами МКТП;
 • відомості уповноваженої особи (представника) в разі наявності такого;
 • документ про сплату офіційного збору за подання заявки, в тому числі за експертизу;
 • довіреність на представника.

Дана експертиза перевіряє правильність групування товарів і послуг по класах МКТП. Якщо групування товарів і послуг здійснено невірно, Укрпатент повідомляє заявника про зміни, які вносяться у групування товарів або послуг по класах МКТП.У разі виявлення певних неточностей надсилається повідомлення на адресу зазначену для листування. Дані неточності потрібно виправити протягом 2 місяців з дати отримання повідомлення.

Під час проведення експертизи заявки по суті (змістом) перевіряється:

 • розрізняльна здатність;
 • загальновживаність як позначення товарів певного виду;
 • чи є загальновживаними символи і терміни;
 • на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів та послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;
 • чи не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Реєстрація торгової марки в Укрпатентом та видача свідоцтва

Укрпатент на підставі проведених експертиз формує висновок щодо реєстрації торговельної марки і зазначених у заявці (остаточних) товарів і послуг. Зазначений висновок передається для підписання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Після його затвердження сплачується державний збір за публікацію. Він публікується в офіційному бюлетені «Промислова Власність», а відповідне свідоцтво про реєстрацію ТМ відправляється поштою. Охорона прав на дану ТМ діє на протязі 10 років.

Юридична компанія Флагман допоможе зареєструвати ТМ та візьме на себе повне юридичне супроводження даної процедури, тому нашим клієнтам не потрібно витрачати час на підготовку та подачу відповідних документів до Укрпатенту, а зможуть витрачати свій час на розвиток та побудову бізнесу.