Трудові відносини між роботодавцем та працівником, на території України, регулюються основним законодавчим документом - Кодексом законів про працю України (КЗпП). Основним документом, згідно Кодексу, є трудовий договір, укладання якого є початком трудових відносин з роботодавцем. Він виступає в якості регулюючого документу, згідно з яким, найманий працівник погоджується виконувати всі види робіт, передбачені цим документом, дотримуючись при цьому внутрішнього трудового розпорядку. В свою чергу, роботодавець повинен виплачувати зарплату, забезпечувати працівника безпечними та комфортними умовами праці. Трудовий договір може бути укладений в усній чи письмовій формі. Найбільш поширеною є письмова трудова угода.

В трудовому договорі не можуть бути розміщені умови, які сприяють погіршенню становища працівників, в порівнянні з законодавчими нормами. В якості роботодавця може виступати юридична особа, ФОП, або самозайнята особа (лікар, приватний нотаріус, трудовий договір з адвокатом, інші). На роботу може бути прийнята особа, якій на момент працевлаштування виповнилось 16 років. Якщо є згода одного з батьків, на роботу також може бути прийнята особа, яка досягла 14 та 15 років. Але слід зазначити, що виконання певних видів робіт, може проводитися тільки особами, яким вже виповнилося 18 років.

Не можна укладати трудовий договір між працівником і фізичною особою – підприємцем чи юридичною особою, якщо в кандидата на посаду є медичний висновок, що містить протипоказання виконання запропонованих видів робіт, в зв’язку зі станом здоров’я. Законом не дозволяється укладати ТД з особою, яка позбавлена цього права судом.

Види трудових договорів, строки дії

На сьогодні трудовий договір, що передбачено законодавством, може бути декількох видів:

  • Укладеним на певний строк, або строковий трудовий договір.
  • Безстроковим.
  • Укладеним на період виконання певних робіт або сезонний.
  • Контракт (обов’язково укладається в двох примірниках).

В залежності від виду визначається строк дії ТД. Якщо договір укладений на невизначений термін, віє є безстроковий. Сезонний договір діє до того часу, поки не буде повністю завершено всі роботи, передбачені документом. Термін дії строкового договору та контракту, визначається під час їх укладення сторонами.

Якщо в разі закінчення строку, який був вказаний в трудовому договорі, ні працівник, ні роботодавець не зацікавлені в його припиненні, а трудові відносини продовжують тривати, строк дії договору вважається продовженим на невизначений термін.

Також трудові договори можуть бути колективними чи індивідуальними. ТД індивідуальний складається між однією фізичною особою (або її уповноваженим представником) та роботодавцем. Трудовий договір колективний – це трудова угода, підписана роботодавцем не з одним працівником, а з представником (представниками) від усього трудового колективу. Його дія розповсюджується на всіх працівників підприємства, організації, установи.

Договір цивільно – трудовий регулюється Цивільним кодексом. При його підписанні працівник (виконавець) повинен виконати певні види робіт чи послуг (на свій ризик), а замовник (роботодавець) зобов’язується прийняти роботу та оплатити її результати (розрахуватися з виконавцем). При підписанні такої угоди замовник не надає ніяких гарантій, передбачених КЗпП.

Також між роботодавцем та працівником може бути заключний срочний, друга його назва тимчасовий ТД, на певний строк. Терміновий трудовий договір потребує від роботодавця серйозний підстав. При порушенні правил його складання та оформлення, роботодавець повинен буде працевлаштувати тимчасового працівника на постійній основі.

Особливості укладання трудових договорів

Кожен вид трудового договору має свої особливості та вимоги щодо укладання. Якщо клієнт, не розуміє або не знає, як укласти той чи інший ТД в Україні з роботодавцем, найкращим рішенням буде звернення до нашої юридичної компанії «Флагман». Наші професійні юристи допоможуть виконати всю процедуру згідно чинного законодавства з максимальною вигодою для клієнта, адже оформлення трудових договорів – складна процедура. Також ми надамо якісні послуги в разі розірвання ТД, або якщо роботодавець буде вносити зміни до трудового договору.