Кадрове діловодство є невід’ємною частиною будь – яких трудових відносин. Для підприємств, установ, організацій, трудові відносини та кадрове діловодство мають велике значення. При сприянні відділу кадрів, особи, які працевлаштувалися, підписують трудові договори, знайомляться з умовами праці, правами, повноваженнями, функціональними обов’язками, відповідальністю, внутрішнім трудовим розпорядком.

Під кадровим діловодством розуміють діяльність, направлену на створення та організацію роботи з:

  • документацією особового складу;
  • оформленням/прийняттям на роботу;
  • переведенням на інші посади;
  • звільненням;
  • проведенням атестації;
  • стажуванням;
  • пенсійним забезпеченням.

Звернувшись до нашої юридичної компанії «Флагман», клієнти отримають професійну консультацію з таких питань, як трудові відносини та кадрове діловодство. Ми співпрацюємо як з роботодавцями, так і особами, що бажають працевлаштуватись. Надання своєчасної якісної консультації дозволить на самому початку трудових відносин побудувати їх на взаєморозумінні, що допоможе уникнути неприємностей в майбутньому, зменшивши ризики з обох сторін. При виникненні трудових спорів ми допоможемо вирішити їх з мінімальними втратами.