Необхідним заходом для легального ведення бізнесу є реєстрація юридичної особи, що дозволяє суб’єкту господарювання виконувати підприємницьку діяльність. Юридичною особою може бути компанія, фірма або організація. Ознаками юридичної особи є:

 • наявність організаційної єдності;
 • володіння відокремленим майном;
 • можливість нести самостійну майнову відповідальність;
 • вказати розмір статутного капіталу, розподіл його часток між власниками (якщо їх декілька);
 • виступати в суді.

Державна реєстрація юридичної особи передбачає офіційне визнання державою факту створення особи юридичної (комерційної чи некомерційної організації).

Враховуючи те, що процес реєстрації досить складний, та потребує наявності знань та досвіду, самостійно виконати всі дії буде досить складно. Щоб за короткий період часу та без зайвих витрат та зусиль виконати державну реєстрацію юридичної особи – підприємця в Україні, потрібно звернутися за допомогою професіоналів.

Однією з найуспішніших юридичних компаній на вітчизняному ринку, є наша компанія «Флагман», яка за короткий період часу свого існування змогла стати лідером та завоювати довіру клієнтів, завдяки наданню якісних юридичних послуг. Реєстрація юридичної особи є одним з головних напрямків нашої діяльності. 

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО КЛІЄНТАМ

Реєстраційні заходи (при створенні нового підприємства, в результаті розподілу. злиття, перетворення), складаються з декількох послідовних етапів. На першому етапі ми допомагаємо клієнтам визначитися: 

 • з видом підприємства, яке планується створити, складом його засновників (ними можуть бути резиденти та нерезиденти);
 • з видом діяльності, адресою ЮП;
 • хто буде керувати підприємством;
 • з системою оподаткування.

Після виконання всіх заходів першого етапу, наші спеціалісти перейдуть до підготовки пакету документів, необхідних для проведення реєстрації. Перелік документів складається з: 

 • заяви про проведення реєстрації встановленої форми;
 • рішення засновників (протокол) про створення юридичної особи (оригінал або копія завірена нотаріально);
 • установчі документи юридичної особи;
 • заяву про обрання системи оподаткування.

Статут є основним документом при створенні приватної юридичної особи. Розробляється він під час створення підприємства, містить основні положення, які регулюють діяльність юридичної особи. Юристи нашої компанії також виконують реєстрацію статуту юридичної особи. Ціна надання комплексу реєстраційних послуг найбільш приваблива, що є основною перевагою нашої компанії.