Знак для товарів і послуг (також товарний знак, торгова марка) – це позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Торговою маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, що придатні для розрізнення товарів і послуг. Такими позначеннями можуть виступати, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Права на знак виникають з моменту реєстрації знака у відповідному державному відомстві та отримання відповідного свідоцтва. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виступати як окремі фізичні чи юридичні особи, так і декілька осіб (у цьому випадку торговельна марка стає колективною). Фізичними особами, що мають право на торговельну марку можуть бути громадяни України чи інших держав, особи без громадянства, що виконують діяльність на певному підприємстві. Крім того, реєстрація торгового знаку дає вам можливість зареєструвати домен UA.

ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ:

 • Загальний термін реєстрації триває 13-15 місяців з дня подачі заяви.
 • Також передбачена прискорена процедура, яка зменшує термін реєстрації до 5 місяців.

ЦІНА ФОРМУЄТЬСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ТАКИХ ФАКТОРІВ:

 • Колір (чорно-біла або кольорова);
 • Тип:
 1. (словесні торговельні марки – позначення, що складаються тільки зі слів і поєднань літер або цифр;
 2. зображувальні (графічні) торговельні марки – позначення, що складаються з малюнків, орнаментів, геометричних фігур
 3. об’ємні торговельні марки – просторові об’єкти (частіше за все оригінальні види упаковок, флакони, пляшки тощо)
 4. комбіновані торговельні марки – позначення, що поєднують всі або деякі елементи, що вказані вище
 • Кількості класів МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг);
 • Терміну реєстрації;
 • Кількості заявників по заявці.