Об’єднання підприємств створюються для вирішення спільних задач, що стоять перед його учасниками, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів шляхом об’єднання зусиль та матеріально-технічної бази, організації спільної діяльності, розподілу праці, спеціалізації, а також з метою здійснення комерційної чи не комерційної діяльності.

До складу об’єднання підприємств входять дві або більше юридичні особи. Такі об’єднання являються юридичними особами, і в обов’язковому порядку підлягають державній реєстрації у відповідних державних органах.

Існують такі основні види об'єднань підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, холдинги, конгломерати, фінансово-промислові групи.

Різниця між цими видами об’єднаннями полягає в порядку утворення, функціях, принципах і цілях об’єднання, видах діяльності тощо.

Команда спеціалістів ЮК «Флагман» допоможе обрати максимально прийнятний для вас різновид об’єднання, підготувати усі необхідні документи та провести реєстраційні дії швидко та якісно.