В будь-якій компанії, яка стоїть на шляху розвитку, виникає необхідність розширювати територію збуту товарів та надання послуг. Філії та представництва - один з найзручніших способів розширення бізнесу, які мають ряд переваг в першу чергу для компаній які їх засновують. Філія або представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцем реєстрації.

ОСНОВНОЮ ВІДМІННІСТЮ ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО:

  • Філія - це відокремлений підрозділ юридичної особи, на якого покладені всі або частину функцій материнської компанії (виконувати роботи, надавати послуги тощо та їх виконувати).
  • Представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, функції якого обмежуються виключно представництвом інтересів (укладення договорів, але не їх виконання, здавання – приймання продукції тощо).

Законодавством України, не передбачено особливих вимог та особливостей, щодо створення філій та представництв. Такі вимоги встановлені лише банківських, страхових та частини фінансових представництв (відділень).

Філії і представництва не є юридичними особами, вони здійснюють свою діяльність на підставі положення затвердженого керівними органами засновника, а керівникам даних відокремлених підрозділів видається доручення з описом всіх повноважень такої особи.

Хоча філії і представництва не є юридичними особами, однак вони підлягають реєстрації в органах державної реєстраційної служби та постановці на облік в органах державної податкової служби.

Розібратися в усіх нюансах реєстрації і діяльності філій та представництв допоможуть працівники ЮК «Флагман», які мають багаторічний досвід в їх реєстрації, супроводженню діяльності та припиненню діяльності таких представництв юридичних осіб.