Процедура реєстрації та обліку юросіб та ФОП в митних органах, з отриманням облікового номера особи – це ї є акредитація на митниці. Проводити процедуру становлення на облік необхідно у випадку, якщо суб’єкт господарювання планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Проводиться акредитація одноразово, але якщо у ФОП чи юридичної особи відбулися зміни, з зазначенням їх в обліковій картці, звернення до митних органів для внесення цих змін у картку обліку, є обов’язковим.

Для проведення акредитації необхідним документом є виписка з ЄДР, в якій вказані необхідні відомості для проведення даної процедури. Митний орган здійснює облік згідно місця знаходження юридичної особи, чи згідно місця проживання ФОП. Для проведення акредитації однією з умов є наявність в статуті суб’єкта господарювання положень, згідно яких особа має право виконувати ЗЕД.

Наша юридична компанія «Флагман» допоможе виконати процедуру акредитації для клієнтів Києва та інших регіонів України швидко та без зайвих витрат коштів та часу. До наших послуг входить:

  • надання консультації;
  • збір, заповнення документів;
  • подання пакету документів у відповідні державні органи.

Посадова особа митного органу перевіряє наявність всіх документів, достовірність відомостей, що вказані в них, після чого присвоює особі обліковий номер, який є дійсним на всій території України, і є офіційною підставою для митного оформлення вантажів. Акредитація підприємства на митниці, проведена за допомогою наших спеціалістів, вважається завершеною в разі отримання замовником картки обліку, з підписом та печаткою посадової особи митного органу.