Встановлення батьківства є одним із найважливіших питань сімейного права. Встановлення такого факту, тягне за собою цілий ряд прав та обов’язків для батьків. Якщо пояснити своїми словами, то встановлення батьківства – це встановлення кровного споріднення між одним з батьків та дитиною. Сімейний Кодекс України передбачає таке поняття як визначення походження дитини. Вважається, що дитина, яка народжена у шлюбі, вважається такою, що походить від подружжя. Тобто, для визначення батьківства необхідно лише свідоцтво про одруження та довідка про народження дитини видана відповідним закладом охорони здоров’я.

Однак, в наш час не є рідкістю, коли дитина народжується після розірвання шлюбу, в «цивільному шлюбі» тощо. В такому разі є два варіанти встановлення батьківства: добровільне та за рішенням суду.

ДОБРОВІЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА

У разі, якщо батьки дитини не перебувають у зареєстрованому шлюбі та не заперечують проти встановлення батьківства, походження дитини від батька визначається на підставі письмової заяви про визнання батьківства. Для здійснення даної процедури батькам дитини необхідно звернутись до органів реєстрації актів цивільного стану із заявою та пакетом необхідних документів. Заява може бути подана як батьками разом, так і кожним окремо. Подача такої заяви можлива як до, так і після народження дитини, однак юридичної сили набере лише після її народження.

Варто зауважити, що якщо батьком дитини є неповнолітній, органи державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язані повідомити батьків, піклувальників або опікунів молодого тата.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Слід звернути увагу на те, що часто поняття встановлення батьківства плутають з визначенням батьківства. Адже перше стосується саме факту встановлення батьківства, тобто у разі смерті чоловіка необхідно довести, що саме він був батьком дитини. Цей факт встановлюється у тому разі, якщо батьки дитини не перебували в зареєстрованому шлюбі та не встигли подати заяву про визначення батьківства до органів реєстрації актів цивільного стану. Встановлення факту батьківства в такому разі буде розглядатись в судовому порядку, якщо в Книзі реєстрації народжень ім’я батька було вписано за вказівкою матері.

Визнання батьківства від встановлення батьківства в судовому порядку відрізняється тим, що необхідно довести, що батьком дитини являється конкретний чоловік. Умовою для визнання батьківства в судовому порядку є відсутність спільної заяви батьків, що не перебувають між собою у шлюбі. Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, які б могли підтвердити походження дитини від чоловіка. Переважним доказом є судово-генетична експертиза. Результатом встановлення батьківства в суді є видача свідоцтва про народження на підставі рішення суду органами реєстрації актів цивільного стану та внесення змін до Книги реєстрації народжень.

ПОРЯДОК ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА

Часто в родинах трапляються випадки, коли ставиться під сумнів споріднення батька та дитини. Законодавством України передбачена юридична процедура оспорювання батьківства.

Сімейний кодекс встановлено такі випадки оспорювання батьківства:

  • Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини;
  • Оспорювання батьківства спадкоємцями чоловіка, який записаний батьком дитини;
  • Оспорювання батьківства матір’ю дитини;
  • Спір про материнство.

Оспорити своє батьківство не може особа, яка згодилась на застосування допоміжних репродуктивних технологій, а також особа, яка записана на момент реєстрації народження знала, що не є батьком дитини. Варто зазначити, що оспорити батьківство можливо з дня народження дитини до її повноліття. Для успішного вирішення справи важливим моментом є позовна заява, яка юридично правильно та обґрунтовано складена. До даної заяви повинні бути долучені докази, що вказують дійсно на факт відсутності кровного споріднення між дитиною та особою, що оспорює батьківство. Такими доказами можуть бути: показання свідків, інших осіб, документи, речові докази, висновки, зроблені експертами, генетична експертиза.

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

Кожна дитина заслуговує на турботу батьків. При народженні дитини, на батьків покладаються обов’язки та відповідальність за стан здоров’я, матеріальний, моральний, духовний розвиток дитини. Сімейним кодексом передбачається перелік обов’язків, покладених на батьків при вихованні дитини (обов’язок батьків виховувати дитину у повазі до родини, народу; опіка над здоров’ям та розвитком дитини у всіх аспектах; обов’язок надати можливість здобувати освіту; повага до дитини; заборона будь-якої експлуатації дитини та фізичних покарань тощо). Так сталось, що не завжди батьки можуть чи хочуть виконувати ці обов’язки та нести відповідальність. За ухилення від батьківських обов’язків, зловживання правами, на батьків чекає покарання у вигляді позбавлення батьківських прав.

Підставами для позбавлення батьківських прав є:

  • Батьки не забрали дитину з полового будинку без поважних на те причин;
  • Ухилення від виконання батьківських обов’язків;
  • Жорстоке поводження з дитиною;
  • Хронічний алкоголізм, наркоманія;
  • Експлуатація дитини;
  • Засудження за вчинення кримінального правопорушення.

Законодавством вказано, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на батьків, тому потребує ретельного дослідження ситуації.

Хто може бути позивачем в даній категорії справ?

За законом, право на звернення з позовом до суду про позбавлення батьківських прав мають: один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому перебуває дитина, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина при досягненні нею 14-ти років. Також до суду за захистом прав та інтересів дитини мають право звертатись бабуся, дід, мачуха, вітчим, сестра, брат без спеціально наданих на те повноважень. При позбавленні батьківських прав, батьки дитини позбавляються всіх прав та пільг, що надаються їм у зв’язку з дитиною (майнові, немайнові).