Громадяни України, які працювали в районах Крайньої Півночі або прирівняних до них районах згідно з п.5 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» мають право на пільгове обчислення страхового стажу за Період роботи у даній місцевості до 1 січня 1991 року відповідно до законодавства що діяло раніше.

ТАК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО ДІЯЛО РАНІШЕ ПЕРІОД РОБОТИ В РАЙОНАХ КРАЙНЬОЇ ПІВНОЧІ ЧИ МІСЦЕВОСТЯХ ДО НИХ ПРИРІВНЯНИХ ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ В НАСТУПНОМУ ПОРЯДКУ::

  • для призначення пенсій за віком та по інвалідності період роботи з 1 серпня 1945 року до 1 березня 1960 року 1 рік роботи зараховувався за 2 роки, а з 1 березня 1960 року до 1 січня 1991 року 1 рік роботи за 1 рік та 6 місяців;)

Слід зауважити, що пільгове обчислення страхового стажу провадиться на підставі трудової книжки, або письмового трудового договору, або довідки, в яких зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, та користування пільгами, передбаченими вищезазначеними нормативно-правовими актами.

Однак як показує практика, працівники Пенсійного фонду в більшості випадків не зараховують стаж роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі у пільговому обчисленні користуючись певними розбіжностями у нормативно-правових актах.

Однією із найпопулярніших підстав для відмови у пільговому обчисленні періодів роботи в районах Крайньої Півночі яку використовують працівники Пенсійного фонду є витребування на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 1 серпня 1945 року від громадян строкових трудових договорів про роботу в цих районах, які укладали на визначений термін (п'ять, три чи два роки), зрозуміло, що з об’єктивних причин далеко не всі громадяни можуть надати даний договір.

В ТАКОМУ РАЗІ ЯКЩО Ж ОСОБА НЕ МОЖЕ НАДАТИ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, ТО ДОКУМЕНТАМИ, ЯКІ БУДУТЬ СЛУГУВАТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРАТНОГО ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ В РАЙОНАХ КРАЙНЬОЇ ПІВНОЧІ МОЖУТЬ БУТИ:

  • трудова книжка, в якій є наявний штам підприємства про розповсюдження пільг по обчисленню стажу роботи;
  • довідка підприємства, установи, організації, де працювала особа, в якій зазначено про факт роботи за строковим трудовим договором, період на який він був укладений та розповсюдження на особу пільг по обчисленню стажу за цей період;

Отже, законодавство вимагає офіційного підтвердження наявності строкової трудової угоди.

Хочу звернути Вашу увагу, що судова практика щодо перерахування стажу роботи в районах крайньої півночі та районах прирівняних до них є доволі неоднозначна, тому для забезпечення своїх прав Вам краще звернутися до кваліфікованого юриста, який зможе відстояти Ваші чесно одержані пільги.